Keskkond

Keskkonnareostuse ärahoidmiseks jälgime me pidevalt keskkonnaohtlike faktoreid ning analüüsime nende mõju keskonnale. Kasutame ökoloogilisi ehitusmaterjale ja tehnoloogiaid.

Teavitame kliente, alltöövõtjaid, koostööpartnereid ja ettevõtte töötajaid keskkonnasäästliku suhtumise põhimõtetest.