Tööohutus

Meie firmas peetakse kinni tööohutuse nõuetest. Regulaarselt tõstame töötajate teadmiste taset hügieenist ja tööohutusest.. Korraldatakse täiendusõpet ja kvalifikatsiooni tõstmist.

Läbiviidud riskianalüüsi tulemuste põhjal selgitati monitooringu teel välja töö- ja ümbritseva keskkonna ohtlikud objektid, tänu millele võtsime tarvitusele ettevaatusabinõud ning sellega kindlustasime ohutud töötingimused.