Kvaliteet

Vastavalt klientide soovile pakume erinevaid kvaliteetseid ehitusteenuseid. Arendame pidevalt töötajate ametialast kvalifikatsiooni. Pöörame tõsist tähelepanu protsesside süsteemsusele, kokkuhoiule ja vigade ennetamisele. Juurutame klientide plaanilist kvaliteetset koostööd alltöövõtjatega.

Teostame töid vastavalt projektdokumentatsioonile, kehtivatele õigusaktidele, ettevõttes kehtivatele juhtimissüsteemi integreeritud dokumentidele, ja headele ehitustavadele.